Obsah

Zakoupením vstupenky návštěvník přistupuje na následující obchodní podmínky:

Svým zevnějškem, oblečením a chováním respektuje návštěvník v hledišti a přilehlých prostorách zvyklosti očekávané při návštěvě koncertu.

Návštěvník má právo na uplatnění příslušné slevy ze vstupného u vstupenek prodávaných přímo Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, splňuje-li nároky na její poskytnutí. Typ a výše slevy se tiskne na vstupenku a hledištní personál je oprávněn požádat diváka o doložení nároku na slevu před vstupem do hlediště.

Vstupenky si lze rezervovat pro pozdější nákup, a to obvykle na dobu sedmi kalendářních dní. Jeden den před konáním představení a v den konání představení nejsou rezervace možné, pouze přímý nákup vstupenek. Rezervace učiněné dříve automaticky pozbydou na počátku jednoho dne před představením (obvykle o půlnoci) platnost.

Zakoupené vstupenky z důvodu možného zneužití zpět nepřijímáme ani nevyměňujeme.

Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou. Padělání vstupenky je trestné.

Pozdě příchozí jsou usazováni do hlediště podle pokynů hledištního personálu. Přímý vstup do hlediště po začátku koncertu není možný.

Během koncertu platí zákaz fotografování a pořizování jakýchkoli audio či video záznamů.

Objednávky vstupenek jsou závazné. Po vystavení faktury nebo dobírky nelze provádět storno, měnit počet vstupenek, kategorii vstupenek nebo termín koncertu.

Návštěvník si bezprostředně při zakoupení vstupenky překontroluje správnost údajů a ověří viditelnost z místa, pro které si kupuje vstupenku.

Změny termínu, programu a účinkujících vyhrazeny. 

Při zrušení koncertu lze žádat do 14 dnů od data zrušeného koncertu o vrácení peněz nebo o výměnu vstupenek za jiný koncert. Peníze za vstupenky zakoupené online na internetu jsou vraceny bezhotovostní návratovou transakcí. Peníze za hromadně zakoupené vstupenky jsou obvykle vraceny objednatelům.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK si vyhrazuje právo na změny či doplňky těchto obchodních podmínek; zakoupením a předložením vstupenky vyjadřuje její držitel souhlas s těmito pokyny.

Z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837, písmeno j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit, a to ani při online nákupu, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž vstupenka opravňuje (účast na koncertu), je poskytováno v určeném termínu.

Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s pořizováním a uveřejněním audiovizuálních záznamů z akce, které mohou zachycovat účastníky akce a obecenstvo.