Obsah

Rita Čepurčenko

koncertní mistr

Studovala konzervatoř a vysokou hudební školu v Leningradě ve třídě prof. Borise Gutnikova, kterou absolvovala roku 1983. Byla první houslistkou kvarteta konzervatoře Rimského-Korsakova a v sezónách 1984–1986 členkou Leningradské filharmonie. Aspiranturu završila v roce 1986. V roce 1993 vedla v Lille ve Francii smyčcové sexteto.

Roman Patočka

koncertní mistr

Houslista Roman Patočka patří mezi výjimečné osobnosti současné generace sólistů. Od sezóny 2020/2021 je koncertním mistrem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.
 

Hiroko Takahashi zástupce koncertního mistra
Pavel Šafařík zástupce koncertního mistra
Adéla Vondráčková zástupce koncertního mistra