Obsah

Pochází z Ostravy, kde vystudoval konzervatoř u prof. Jiřiny Sitárové. V Praze studoval na AMU u prof. Václava Snítila. Je laureátem soutěží V. Humla v Záhřebu, UNISA v Pretorii a mezi nejvýznamnější úspěchy patří bezesporu umístění v mezinárodní houslové soutěži Pražské jaro v roce 1987. Dostalo se mu mnoha ocenění za interpretace soudobých skladeb a za podílení se na autorských večerech skladatele Petra Ebena byl oceněn i odbornou kritikou. Od roku 1988 je koncertním mistrem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a jako sólista tohoto orchestru spolupracoval s takovými dirigenty, jako jsou např. Libor Pešek, Jean Tortellier, Tadeusz Strugala, Petr Altrichter nebo Jiří Bělohlávek. Jako sólista vystupuje na tak prestižních akcích, jako jsou Prague Proms, Janáčkův Máj nebo Pražské jaro.